1

Rainbowsol-Vakhandel-Monitor 2018/2019 - ‘Stemming in zonweringsbranche is positief. Het noorden van het land is het meest tevreden’

10-12-2018

De zonweringsvakhandel in het noorden van het land is het meest positief over de behaalde resultaten in 2018, maar heeft ook de hoogste groeiverwachtingen voor het jaar 2019.

Hoewel in elke door Rainbowsol onderzochte regio (Noord-, Midden- en Zuid-Nederland) de stemming méér dan positief is, springen de dealers in het noorden van het land daar het meeste uit.

Zij waarderen het jaar 2018 met een 8,5 en geven zelfs een 9,0 als verwachting voor 2019.

Dit blijkt uit de eerste Rainbowsol Zonwerings-Vakhandel-Monitor 2018/2019, die Rainbowsol dit jaar heeft uitgevoerd.Rainbowsol heeft in totaal 80 dealers, verspreid over de drie regio’s een aantal vragen voorgelegd. De vragen waren gericht op zowel kwantitatieve als kwalitatieve antwoorden.

Daar is goed op gereageerd, waardoor er een representatief beeld is ontstaan over het sentiment in de branche.


Stijging in omzet

Meer dan 70% van de dealers geeft aan gestegen te zijn in omzet. Zelfs soms meer dan 15%.

Als belangrijkste reden noemen de dealers dat het consumentenvertrouwen groot is en dat men bereid is om te investeren in het eigen huis. Ook zagen en zien de dealers dat er gemiddeld méér wordt besteed aan een goede zonwering.


Regio Midden en Zuid

De dealers in het midden van het land geven het jaar 2018 een 8,0. Als hen wordt gevraagd een verwachting uit te spreken voor het jaar 2019, dan geven ze deze een 8,4.

Ook hier wordt dus – net als in het noorden – een nóg beter jaar verwacht. In het zuiden van het land wordt het jaar 2018 ook met een 8,0 beoordeeld. Als de verwachtingen voor 2019 in het zuiden in een cijfer moeten worden samengevat, dan komt hier een 8,2 uit.

Van alle ondervraagde dealers gaf slechts 10% aan dat de omzet was gelijk gebleven of was gedaald. Ook hierbij gold – opvallend genoeg – dat in het Noorden van het land dit percentage het laagst was.


Consumententrends

Als dealers wordt gevraagd, wat volgens hen de belangrijkste consumententrends van dit moment zijn, dan staat de vraag naar kwalitatief hoogwaardige zonweringssystemen met stip op 1.

Ook blijkt uit de Rainbowsol Zonwerings-Vakhandel Monitor dat consumenten tegelijkertijd veel service wensen.

“De consument komt weliswaar meer dan ooit goed geïnformeerd in de showroom, maar tegelijkertijd wil hij een goed advies, waar hij écht op kan bouwen. Van de dealers wordt ten opzichte van een aantal jaren geleden nog steeds veel kennis verwacht, maar deze moet dus toevoegend zijn aan alles wat op het internet is te vinden,” zo luidt de algemene tendens op alle ingevulde formulieren.


Betrouwbaarheid

Ook het aspect ‘betrouwbaarheid’ wordt door dealers veel genoemd. Consumenten zijn kritischer dan ooit en willen vooral zaken doen met een dealer die nu eens echt doet wat hij belooft.

Een van de dealers omschreef het op de formulieren als volgt: “Je kunt het je als dealer niet meer permitteren om fouten te maken in je communicatie. Je wordt daar meteen op afgerekend.”


 

Economie

Voor 2019 zijn de algemene tendensen voor de economie nog steeds goed, hoewel het Centraal Planbureau al wel lichte waarschuwingen geeft; er zal nog steeds groei zijn maar de groei zal iets minder zijn dan in de afgelopen 2 jaren.

Robert Bosch van Rainbowsol hierover: “Natuurlijk kan niemand definitief in de toekomst kijken, maar het is uiteraard mooi voor onze branche dat er ook in het jaar 2019 nieuwe groei wordt verwacht. We moeten wel met z’n allen alert blijven; de consument van nu is niet meer de consument van 10 jaar geleden."

"
Daarnaast moeten we nieuwe woontrends scherp blijven monitoren en daar met z’n allen goed op blijven inspelen. Gelukkig zien we bij onze dealers een enorme betrokkenheid om er helemaal voor te gaan en ook goed te reageren op alles wat de consument wil. Ook wij hebben daarom veel vertrouwen in het nieuwe jaar. Ik geloof er dan ook in dat de verwachtingen absoluut worden waargemaakt.”
Hebt u vragen? Mail mij!