1

Trainingen Rainbowsol en Somfy 2018

22-01-2018
In 2017 hebben wij een duidelijke verschuiving waargenomen in de toepassing van Somfy-producten in gemotoriseerde buitenzonwering-producten. Mede door de komst van zonweringen met app-bediening.

Hierdoor ingegeven menen wij dat het van groot belang is voor u om deel te nemen aan de voor komend voorjaar georganiseerde Rainbowsol/Somfy trainingen.

Hiermee kunnen we u, nog vóór de start van het seizoen 2018, de juiste kennis meegeven, die noodzakelijk is om uw cliënten van het juiste advies te kunnen voorzien. 

Ná deze dag kunt u.....
 

  • ...... uw klanten beter adviseren,
  • ...... de producten beter monteren en installeren
  • ...... en achteraf, indien nodig, van een betere after-sales-service voorzien.

Let op: de trainingen zijn bedoeld voor diegenen die nieuw of nog maar kort in de
buiten-zonweringsbranche werkzaam zijn en zullen gegeven worden vanuit ons basis
(bouwmarkt) assortiment. 


De volgende dagen hebben wij voor u gereserveerd:

 
  • 1 2, 13 of 14 februari in Van Der Valk Hotel Assen
  • 26, 27 of 28 februari in Van Der Valk Hotel Breukelen
  • 5, 6 of 7 maart in Van Der Valk Hotel Gilze-Tilburg
De trainingsdag bestaat uit 2 afzonderlijke delen, die zijn onderverdeeld in een ochtend- en een middagsessie.

U kunt beide sessies bijwonen of alleen de ochtend- of middagsessie.


Ochtendprogramma:

Commerciële informatie over onze producten om deze op een juiste manier te adviseren en te verkopen met daarin meegenomen het op de juiste wijze aanbieden van de bedieningen van Somfy.


Middagprogramma:

Technische informatie over het monteren en afregelen van onze producten met name gericht op het juist installeren van motoren.


De trainingsdag zal er dan als volgt uitzien:

9.30 uur
Ontvangst in de trainingsruimte van het van der Valk hotel

10.00 uur
Start ochtendgedeelte

12.30 uur
Lunch met live-cooking voor degene die zowel het ochtend- als middaggedeelte bijwonen

13.45 uur
Start van het middaggedeelte

16.30 uur
Einde van het middaggedeelte
 

Registreren!


U kunt zich registreren door naar deze pagina te gaan en u daar aan te melden.


Let op!

Er kunnen maximaal 25 personen per training aanwezig zijn, wees er daarom op tijd bij om u aan te melden.

Uiterlijke aanmelddatum voor de trainingen is 8-2-2018

Bij afwezigheid zonder tijdige afmelding (ten laatste 3 werkdagen voor de trainingsdatum) zijn we helaas genoodzaakt een no-show-fee in rekening te brengen van € 75,00 p.p.

Wij danken u voor uw registratie en deelname en wensen u een plezierige en leerzame dag!