Hoe weet je of consumentenproducten duurzaam zijn?

6 mei 2021 door Redactie

Welke criteria kun je daarvoor hanteren? Een overzicht voor de bewuste consument!!

Het is natuurlijk al jaren de trend: u – als consument – bent terecht bewuster geworden van de duurzame uitdagingen waar we met z’n allen in de samenleving voor staan. Dat heeft overigens niets te maken met politieke voorkeuren ten aanzien van het wel of niet nemen van klimaatmaatregelen; we zijn het er gewoon met z’n allen collectief over eens dat we voorzichtig met onze planeet moeten omgaan.

Helemaal prima dus.

Maar hoe vertaalt zich dat in de praktijk?

Met andere woorden: welke ‘macht’ heeft de consument in handen om ook daadwerkelijk met de door hem of haar aangekochte goederen ‘duurzaam’ te kunnen zijn?
Want, uiteindelijk is de consument toch ook gewoon afhankelijk van wat hem of haar wordt aangeboden en wat er op de markt beschikbaar is?

Definitie

Laten we als eerste – om misverstanden te voorkomen – goed bepalen wat we onder duurzame consumentengoederen verstaan.
Dit is onze definitie: het gaat hier om goederen die meer dan één keer gebruikt kunnen worden, die een langere tijd meegaan (meerdere jaren zelfs!) en die bij gebruik geen nadelige gevolgen hebben voor de omgeving, het milieu en/of het klimaat.
Het zijn aspecten die ook bij onze producten – professionele zonweringen – een grote rol spelen.
Uiteraard wil de consument best een concurrerende prijs betalen voor dergelijke producten. Immers, alles heeft z’n waarde.

Maar, men is – terecht! – ook gevoelig voor service én de consument wil steeds vaker weten hoe (en waar!) een product tot stand is gekomen.
  • Wie zitten er achter?
  • Welke partijen maken onderdeel uit van de productie- en distributieketen?
 
Deze wensen van consumenten vallen precies in de tijdgeest waarin behoefte aan transparantie groter en groter wordt. Juist ook tijdens deze Coronacrisis lijkt die behoefte nog verder te groeien. We hebben immers ontdekt dat niets meer vanzelfsprekend lijkt!

Daarom voor u – als consument – in dit blog een kort overzicht (noem het een bulletlijstje) waar u bij de aankoop van een duurzaam consumentenproduct aan kunt denken of waarover u in gesprek kunt met het verkooppunt van dat duurzame consumentenproduct.

Wij hebben het een en ander – voor uw gemak – vertaald naar onze producten, de zonweringssystemen van het merk RainbowCollection. Maar feitelijk is dit natuurlijk van toepassing op elk duurzaam consumentenproduct.

1) Waar is het product geproduceerd?

Het credo ‘Made in Holland’ gaat de komende jaren nóg belangrijker worden. Want, als een product in Nederland is geproduceerd of geassembleerd, dan betekent dit dat er in ieder geval geen vervoersbewegingen vanuit de rest van de wereld naar Nederland zijn geweest.

Een zeer beperkte of minimale CO2-uitstoot dus! Ons merk RainbowCollection is in ieder geval onvervalst Nederlands fabricaat.

Made in Holland dus. Check!

2) Wat is het gedrag van andere partijen in de keten

Natuurlijk kan een product prima in Nederland zijn geproduceerd of geassembleerd, maar er zullen altijd toeleveranciers van grond- en hulpstoffen zijn. Waar komen deze vandaan? Zitten daar dan vervoersbewegingen aan vast? En, hoe wordt er bij deze leveranciers omgegaan met afval en uitval.

Het is van belang dat producenten en assembleurs daar steeds transparanter over worden.

Voor ons bij Rainbowsol – de fabrikant van het merk RainbowCollection – is dit ook van groot belang. Onze leveranciers worden hierop geselecteerd!

3) Is het product wel kwalitatief hoogwaardig

Een duurzaam consumentenproduct behoort jaren mee te gaan. De kwaliteit moet dus op orde zijn. Dat heeft niet alleen te maken met het feitelijke fysieke product. De kwaliteit wordt ook herleid uit de productieprocessen.

Want… uiteindelijk is het daar ook een rekensommetje.

Als de productieprocessen dusdanig goed op orde zijn, waardoor de levensduur van een product wordt verlengd, dan betekent dit feitelijk ook dat het langer duurt voordat ditzelfde product vervangen moet worden..

En, daar is het rekensommetje: als datzelfde product pas na 20 jaar wordt vervangen in plaats van na 15 jaar, dan betekent dit dus een besparing op de productieprocessen en dus op een vermindering van uitstoot van afval en uitval. Uiteindelijk dus goed voor het milieu!

Wij van Rainbowsol zijn hier heel bewust mee bezig! Duurzame consumptiegoederen behoren ook écht duurzaam te zijn. Dus, van hoge kwaliteit!

4) Is de organisatie (de producent) wel efficiënt?

Wij – bij Rainbowsol – werken in Nederland met vele professionele verkooppunten van zonweringen samen.

Daar zijn we hartstikke trots op.

Daar is ook jaren hard aan gewerkt om dit voor mekaar te krijgen. Maar, dit uitgebreide netwerk aan professionele zonweringsdealers heeft uiteindelijk ook tot een grote efficiencyslag geleid: elke dag vertrekken er vanuit ons hoofdkantoor in Leerdam vrachtwagens, die het hele land doorreizen om deze dealers van hun bestellingen te voorzien.
 
Al die vrachtwagens zijn altijd volgeladen. Daardoor kunnen we efficiënte routes rijden.

Daar zijn we blij mee, want het gemiddeld aantal gereden kilometers per dealer gaat daarmee omlaag.

Gemiddeld stoten we dus minder CO2 uit per geleverd zonweringsproduct.

Dus, macht?

Daarom onze tip voor u in antwoord op de vraag die we aan het begin van dit blog stelden: heeft een consument ‘de macht’ om invloed uit te oefenen op de aankoop van een duurzaam consumentenproduct dat hij ook écht duurzaam kan gebruiken?

Ja – is het antwoord.

En die ‘macht’ zit ‘m in het praktische gesprek dat u kunt aangaan met een van de professionele zonweringsdealers van Nederland.

Er zit er vast één bij u in de buurt!
Zoek een dealer bij u in de buurt